ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ & ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΥΠΑΤΕ (2/3/2022)

α) Για αποστολή αποδεικτικών εγγράφων έως 25/02/2022 σύμφωνα με τις (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Νο 1, 2, 3 – Ιστοσελίδα ΤΥΠΑΤΕ : www.typate.gr ), πληροφορίες τηλ.: 210.8898457, fax: 210.8212878, emaillallad@typate.gr

β)  Για επικοινωνία ΜΟΝΟ την ημέρα της Γ.Σ. (2/3/2022) τηλ.: 6978447480  (οι ενδοεταιρικές κλήσεις ΚΑΣΥΑΤΕ, είναι χωρίς χρέωση).