Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασιών συγκέντρωσης προτάσεων

 

Αρ. Πρωτ.: 119                                                                                              Αθήνα, 14/5/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ 1 /2021

Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασιών συγκέντρωσης προτάσεων – εκπόνηση αναλογιστικών σχεδίων με σκοπό την εκπόνηση τελικής αναλογιστικής μελέτης ορισμού παροχής / παροχών από τον Ειδικό Λογαριασμό Επικούρησης Μελών (ΕΛΕΜ) – Σύσταση Επιτροπής – Συνεργασία με αναλογιστική εταιρεία <<Prudential B. Marghios & Partners>>.

 

Συνάδελφοι,

Όπως σας είναι γνωστό, ο Ειδικός Λογαριασμός Επικούρησης Μελών (ΕΛΕΜ), ως ένας εκ των σκοπών του ΤΥΠΑΤΕ, όπως αυτός (ο σκοπός) είχε εξειδικευθεί από τον ειδικό Κανονισμό του, ήταν – από  ιδρύσεως και λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού – η παροχή κύριας επικούρησης στα μέλη που συνταξιοδοτούνταν από το πρώην ΤΣΠΑΤΕ.

Ο κύριος σκοπός του αναλήφθηκε προκειμένου να εκπληρώνεται και να εξυπηρετείται πλέον από το ΕΤΑΤ (και ήδη ΕΤΕΑΕΠ), δυνάμει των διατάξεων του ν. 3371/2005,  με αποτέλεσμα οι οφειλόμενες από τον ΕΛΕΜ κανονιστικές παροχές να καταβάλλονται από 1.1.2007 και εφεξής από τον νεοσυσταθέντα δημόσιο φορέα.

Οι ως άνω διατάξεις επέτρεπαν την διατήρηση της περιουσίας του Ειδικού Λογαριασμού, προς εκπλήρωση παροχών που θα αποφάσιζαν τα μέλη, όπως εξάλλου ερμηνεύθηκε και από  δικαστικές αποφάσεις ανωτάτου δικαστηρίου (ΣτΕ) που εκδόθηκαν.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αξιοποίηση της περιουσίας του Ειδικού Λογαριασμού μέσω παροχών προς τα μέλη του μετά το κομβικό χρονικό σημείο της 1ης.01.2007, ήταν ο προσδιορισμός των δικαιούχων, του είδους, του ύψους και του τρόπου απονομής των παροχών και, φυσικά, οι απαραίτητες νόμιμες διαδικασίες που θα περιέγραφαν τα ως άνω στα καταστατικά και κανονιστικά κείμενα.

Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν έχει ολοκληρωθεί, ώστε να έχει διαμορφωθεί ένα σύστημα νέων παροχών.

Τα νομικά αλλά και ουσιαστικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι σοβαρά και σύνθετα, και είναι γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει επιδειχθεί από όλους η απαιτούμενη συναίνεση και υπομονή, με αποτέλεσμα στις δεδομένες δυσκολίες, να προστεθούν πολύχρονες και διαρκείς δικαστικές εμπλοκές.

Φυσικά, είναι δικαίωμα του καθενός να προσφεύγει στα νόμιμα μέσα για την προάσπιση των – κατά την άποψή του – δικαιωμάτων του, όμως όταν αυτό συμβαίνει σε συνθήκες που απαιτούν – εκ των πραγμάτων – συναίνεση και κοινή γραμμή, η παράλληλη άσκηση από ομάδα ή ομάδες μελών αποκλειστικά ιδίων συμφερόντων ακυρώνει κάθε αποτελεσματικότητα των συλλογικών οργάνων.

Ήρθε, όμως, ο καιρός να κάνουμε μία νέα ουσιαστική προσπάθεια για την επίλυση αυτού του ακανθώδους και πολύπλευρου ζητήματος που έχει καταντήσει γόρδιος δεσμός : την αξιοποίηση της περιουσίας του ΕΛΕΜ με παροχές προς τα μέλη με βάση τους κανόνες της νομιμότητας – πρώτα από όλα – της ισότητας και της αλληλεγγύης, στο ευρύτερο πλαίσιο των σκοπών και της φιλοσοφίας του Ταμείου.

Ως Διοίκηση, αλλά και εγώ προσωπικά ως Πρόεδρος, φρονούμε ότι η προσπάθεια, αυτή τη φορά, πρέπει να είναι καλύτερα συντεταγμένη, συντονισμένη και πιο προσδιορισμένη σε χρόνο και διαδικασίες. Μεμονωμένες ενέργειες και δράσεις ατόμων ή ομάδων, όταν δεν συντονίζονται προς έναν κοινό σκοπό, δεν μπορούν να επιφέρουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Δυστυχώς πολλές φορές κάποιοι συνάδελφοι παρασύρθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση (των μεμονωμένων ενεργειών) χωρίς να συνειδητοποιούν ότι στην πραγματικότητα εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα τρίτων που επωφελούνται προωθώντας το «διαίρει και βασίλευε». Μοναδικοί κερδισμένοι από τέτοιες ενέργειες  ήταν – και είναι – σύμβουλοι, δικηγορικά γραφεία και άλλοι παράγοντες που σπεύδουν κατά καιρούς – με το αζημίωτο πάντα – να «επιλύσουν» το πρόβλημα έξω και πέρα από τις συλλογικές δράσεις και τις αποφάσεις των μελών του Ταμείου.

Πρέπει να γίνει κατανοητό : το πρόβλημα μπορούμε να το λύσουμε μόνον εμείς, μέσα από συλλογικές δράσεις και ενεργό συμμετοχή. Όχι μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όχι μέσα από αλληλοκατηγορίες και διαξιφισμούς. Διαφορετικά, όσο κι αν κάποιοι αυτόκλητοι «σωτήρες» ευαγγελίζονται λύσεις, δεν θα έχουμε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Θα γυρίζουμε διαρκώς γύρα από το ίδιο σημείο με ευθύνη ΟΛΩΝ μας.

Πεποίθησή μας επίσης είναι ότι από αυτήν την προσπάθεια δεν πρέπει να εξαιρεθεί κανένας. Αναγνωρίζουμε παράλληλα τόσο την συμβολή των μελών στην δημιουργία της περιουσίας, όσο και την έννοια της αλληλεγγύης των γενεών δεδομένου ότι το ΤΥΠΑΤΕ αποτελεί αλληλοβοηθητικό σωματείο.

Η σκέψη την οποία έχουμε αποκρυσταλλώσει μετά από πολλές προσπάθειες και ζυμώσεις, επικοινωνία και συζήτηση με συναδέλφους και φορείς και που πιστεύουμε, ότι θα μας οδηγήσει προς το επιθυμητό αποτέλεσμα και ήδη έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες αποφάσεις και οι διαδικασίες έχουν ξεκινήσει συντονισμένα, οργανωμένα και με υπευθυνότητα.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής, αποτελούμενη από μέλη του Δ.Σ. – εν ενεργεία αλλά και συνταξιούχους – η οποία θα αναλάβει το έργο (σε συνεργασία πάντα με το Διοικητικό Συμβούλιο) αφενός μεν της ενημέρωσης κι επικοινωνίας με τους συναδέλφους κι αφετέρου της συγκέντρωσης των προτάσεων – απόψεων των φορέων εκπροσώπησης (ΣΕΤΑΠ, Συλλόγους Συνταξιούχων, σωματεία εργαζομένων και συνταξιούχων ΑΤΕ κ.λπ.)  ώστε εν συνεχεία, οι προτάσεις αυτές, κατάλληλα επεξεργασμένες από νομοτεχνική άποψη και μετά από τις απαραίτητες συγκλήσεις και βελτιώσεις να προωθηθούν στα συλλογικά όργανα για την λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση.

Για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος – ώστε να μην είναι ατέρμονο χρονικά και διαδικαστικά – έχουμε ήδη εξασφαλίσει την συνεργασία με την αναλογιστική εταιρεία <<Prudential B. Marghios & Partners>>, διεθνώς εγνωσμένου κύρους, που είχε αναλάβει και το σκέλος υπολογισμού της προκαταβολής – έκτακτου οικονομικού βοηθήματος που χορηγήθηκε στα μέλη μας το 2016.

Συγκεκριμένα, η Prudential –  η οποία ήδη γνωρίζει πολύ καλά τα ζητήματα του Ταμείου από την προηγούμενη συνεργασία μας για τον υπολογισμό του έκτακτου οικονομικού βοηθήματος – θα αναλάβει για λογαριασμό του Ταμείου, σύμφωνα με την μεταξύ μας σύμβαση :

  1. Την διαμόρφωση ερωτηματολογίου που θα απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους που θα υποδειχθούν από το Ταμείο (π.χ. σύλλογοι συνταξιούχων & εργαζομένων κτλ.) στην Prudential. Το ανωτέρω ερωτηματολόγιο, θα αποτελείται από τα εξής τρία μέρη:

Μέρος Α’: Συνοπτική περιγραφή του ιστορικού των παροχών του προαναφερθέντος Ειδικού Λογαριασμού του Ταμείου, με αναφορές στην τρέχουσα δημογραφική και οικονομική κατάσταση αυτού.

Μέρος Β’: Παράθεση ενδεικτικών προτάσεων/πιθανών λύσεων για το μέλλον του προαναφερθέντος Ειδικού Λογαριασμού του Ταμείου, οι οποίες θα προέρχονται από τη διαβούλευση, με τα μέλη της ομάδας εργασίας του Ταμείου.

Μέρος Γ’: Παράθεση ερωτήσεων κλειστού και ανοικτού τύπου, σε δύο ενότητες, ως ακολούθως:

Ενότητα 1η: Ερωτήσεις κλειστού τύπου, με δεδομένες απαντήσεις πολλαπλής επιλογής, που θα αφορούν ενδεικτικά στα επόμενα θέματα: ποιοι θα είναι δικαιούχοι, είδος και ύψος παροχών (ως π.χ. σε χρήμα ή σε είδος), νομική υπόσταση του οργανισμού που θα διαχειρίζεται το σύστημα των νέων παροχών κλπ.

Ενότητα 2η: Ερωτήσεις ανοικτού τύπου, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναπτύξουν τις σκέψεις και τις επιθυμίες τους, σχετικά με την μελλοντική εξέλιξη του  Ειδικού Λογαριασμού του Ταμείου (πολύ περιορισμένος αριθμός 1 ή 2 το πολύ).

  1. Την επεξεργασία των απαντήσεων/θέσεων των ερωτηθέντων μέσω του ερωτηματολογίου και σύνταξη σχεδίου έκθεσης που θα αφορά στον προσδιορισμό του πεδίου των παροχών επί του οποίου εστιάζεται η ευρύτερη σύγκλιση απόψεων/θέσεων όλων των ερωτηθέντων, αναφορικά με τη νέα δομή και προοπτική του Ειδικού Λογαριασμού του Ταμείου (π.χ. νέες παροχές). Το ανωτέρω σχέδιο της έκθεσης, θα τεθεί υπόψιν των αρμοδίων νομικών συμβούλων που θα υποδείξει το Ταμείο, προκειμένου να τοποθετηθούν γνωμοδοτικά επί του κειμένου της έκθεσης και ακολούθως θα οριστικοποιηθεί η τελική μορφή της έκθεσης και θα προωθηθεί στο Δ.Σ., ώστε με τη σειρά του το Δ.Σ. να καθορίσει τις τελικές εισηγητικές του θέσεις, προς το αρμόδιο όργανο της Γενικής Συνελεύσεως του Ταμείου.

Παράλληλα, για τη συνεργασία μεταξύ του Ταμείου και της αναλογιστικής εταιρείας, θα ορισθεί αρμόδιος εκπρόσωπος από το Ταμείο, που θα λειτουργήσει ως «σύνδεσμος» με την Prudential. Ο «σύνδεσμος» αυτός θα είναι μέλος της κατωτέρω αναφερόμενης ομάδας εργασίας και θα είναι άμεσα διαθέσιμος οποτεδήποτε απαιτείται για τη συλλογή ή/και την επεξεργασία αναγκαίων στοιχείων, καθώς και για παροχή σχετικών διευκρινήσεων, κατάλληλα εκπαιδευμένος και με επαρκείς δεξιότητες.  Τα στελέχη της εταιρείας μας θα συνεργάζονται με τα μέλη της ομάδας εργασίας που θα συσταθεί προς τον σκοπό αυτό από το Ταμείο και θα έχουν την ιδιότητα του εργαζομένου ή συνταξιούχου ή αρμοδίων νομικών συμβούλων.

Κατά την υλοποίηση της ανωτέρω συνεργασίας, η Prudential B. Marghios & Partners θα δύναται να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέθοδο συλλογής σχετικών στοιχείων κα προτάσεων των ενδιαφερομένων κατά τα αναφερόμενα στο ανώτερο άρθρο 2. Προς τούτο, η Prudential θα έχει την αμέριστη στήριξη του Ταμείου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών, θα καταστεί επιτέλους εφικτή η αξιοποίηση της περιουσίας του ΕΛΕΜ με νόμιμες και δίκαιες παροχές προς τα μέλη του, σύμφωνα με τις αποφάσεις που θα λάβουμε.

Για το λόγο αυτό επισημαίνουμε ότι από ένα τέτοιο εγχείρημα κανείς δεν θα εξαιρεθεί, αλλά και σε κανέναν δεν θα επιτρέψουμε την παρεμπόδιση αυτού του έργου. Το χρονικό πλαίσιο θα είναι συγκεκριμένο και προσδιορισμένο και οι διαδικασίες προσδιορισμένες, ανοιχτές και διαφανείς έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία υπόνοια μεροληψίας και το αποτέλεσμα να είναι αποδεκτό από όλους.

Συνάδελφοι, μόνο μία λύση που την αποδέχονται όλοι (ή τουλάχιστον η συντριπτική πλειοψηφία) μπορεί να είναι αποτελεσματική. Λύσεις οι οποίες δημιουργούν αντιπαλότητες και συγκρουόμενα συμφέροντα, θα μας φέρουν και πάλι αντιμέτωπους στις αίθουσες των δικαστηρίων με τα γνωστά αποτελέσματα.

Πρέπει να γίνει από όλους κατανοητό ότι αυτή είναι ίσως η ύστατη προσπάθεια να ομονοήσουμε και να συμβάλλουμε, ο καθένας από την πλευρά του και με τις δυνάμεις του, σε έναν σκοπό που πρέπει να είναι κοινός.

Ήδη και παρά τις δυσκολίες λόγω των περιοριστικών μέτρων, έχουν γίνει προκαταρκτικές συναντήσεις με συλλογικούς φορείς (ΣΕΤΑΠ, παρατάξεις, Συλλόγους Συνταξιούχων, σωματεία που δραστηριοποιούνται στο χώρο της πρώην ΑΤΕ) προκειμένου να γίνει μία πρώτη επαφή, ενημέρωση και καλόπιστη ανταλλαγή απόψεων.

Σας ενημερώνουμε ότι με τις υπ’ αριθ.  [Πρακτικά Νο 3 (25.2.2021) & Νο 5 (12.4.2021) ] αποφάσεις του Δ.Σ. έχει συσταθεί διαπαραταξιακή επιτροπή επεξεργασίας προτάσεων για την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης καθορισμού παροχών από τον ΕΛΕΜ αποτελούμενη από:

Ι. Γκριζώτης (Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΥΠΑΤΕ), Αντώνης Χειμώνας (Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΤΥΠΑΤΕ & Πρόεδρος της Δ.Ε. ΕΛΕΜ), Γιώργος Κουκάκης (Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. ΤΥΠΑΤΕ), Κατερίνα Ντάση (Νομική Σύμβουλος ΤΥΠΑΤΕ).

Από τις Παρατάξεις Τακτικά & Αναπληρωματικά Μέλη:

 

ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:

Ηρώ Φίλη

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Ακριβή Γιαννοπούλου, Βικτωρία Κότσιαρη

 

ΕΣΑΚ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:

Καρυώτη Σοφία

 

ΔΗΣΥΕ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:

Μαλαμής Απόστολος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:

Αδάμος Ιωάννης

 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:

Δίμτσα Αγλαϊα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:

Μπενετάτος Στέλιος

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:

Τρίμη Γεωργία

 

Η Επιτροπή αυτή θα συγκεντρώνει και θα διαμορφώνει τις προτάσεις και θα συνεργάζεται στενά με την αναλογιστική εταιρεία  Prudential B. Marghios & Partners, προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του έργου. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής (τηλεδιασκέψεις) μαζί με την επιστημονική ομάδα της Prudential B. Marghios & Partners  και το επόμενο διάστημα θα οριστεί και το χρονοδιάγραμμα των επόμενων επαφών.

Επίσης, οι υπηρεσίες του Ταμείου είναι σε λειτουργία (σύμφωνα φυσικά με τα ισχύοντα των ειδικών διατάξεων για την λειτουργία των επιχειρήσεων με τις οποίες και το Ταμείο όφειλε να συμμορφωθεί), για να υποστηρίξουν διοικητικά το ως άνω εγχείρημα.

Επίσης, η νέα σύγχρονη ιστοσελίδα του ΤΥΠΑΤΕ που βρίσκεται υπό κατασκευή, εκτός από την απαραίτητη ενημέρωση, θα δώσει σε όλους τους συναδέλφους την δυνατότητα να επικοινωνούν με το Ταμείο και να λαμβάνουν υπεύθυνες απαντήσεις και πληροφόρηση, προκειμένου να αποφευχθούν τα φαινόμενα τις – σκόπιμης και δόλιας – πολλές φορές παραπληροφόρησης που έχουν οδυνηρή επίδραση στο πνεύμα συλλογικότητας που είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που μας αφορούν.

Αυτονόητο ότι και εγώ ως πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία, εξάλλου προσωπικά έχω αποδείξει ότι η παρουσία μου είναι συνεχής κι η πόρτα μου ανοιχτή σε όλους.

Ας ξεκινήσουμε κι επιτέλους ας ολοκληρώσουμε την προσπάθεια ενεργοποίησης του Ταμείου μέσω της αξιοποίησης της περιουσίας που διαθέτει κι η οποία έχει αποκτηθεί με τον κόπο και των μόχθο των συναδέλφων.

Εξάλλου, δε μπορώ να σας κρύψω ότι, σε προσωπικό επίπεδο, η στόχευσή μου πάει ακόμη πιο μακριά : γνωρίζετε όλοι ότι όραμα μου ήταν και είναι η επαναλειτουργία και του κλάδου υγείας, παράλληλα και ξέχωρα από τον στόχο για απόδοση παροχών από τον Ειδικό Λογαριασμό. Το όραμα αυτό, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι παίρνει πλέον χαρακτήρα ρεαλιστικού και πραγματοποιήσιμου σχεδιασμού.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα είμαι σε θέση να σας ανακοινώσω περισσότερα στοιχεία.

Ας ξανακάνουμε το Ταμείο μας ενεργό φορέα αλληλοβοηθείας και πάλι. Είναι στο χέρι μας, φθάνει να το θελήσουμε πραγματικά.

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

           Ι. ΓΚΡΙΖΩΤΗΣ                                                                                  Γ. ΚΟΥΚΑΚΗΣ