Διοικητικές Υπηρεσίες

ΓραφείοΤηλ./FaxE-mail
Γραμματεία Δ.Σ.

✆ 210 8898413
✆ 210 8898429
🖷 210 8236509

✉ gramproedr@typate.gr
Γραφείο Συναλλαγών✆ 210 8898458
✆ 210 8898457
✆ 210 8898477
🖷 210.8898470 & 210.8212878
✉ tomeas_synal@typate.gr
✉ lallad@typate.gr
Μισθοδοσία- Προσωπικό✆ 210 8898448 / 465✉ misthodosia@typate.gr
Μητρώο

✆ 210 8898458 /457
🖷 210.8898470 & 210.8212878

✉ tomeas.synal@typate.gr
✉ lallad@typate.gr  

Λογιστήριο✆ 210 8898423/426/470
🖷 210.8898470
✉ logist1@typate.gr
ΕΛΕΜ✆ 210.3622488
✆ 210.8898463
🖷 210.3622488
✉ typate.elem@gmail.com
ΕΛΑΤ✆ 210. 8898457 / 458

✉ elat@typate.gr