30.5.2017 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

30.5.2017 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ