ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΥΠΑΤΕ (30,31 ΜΑΙΟΥ & 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ:

 

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κ.Ε.Ε. ΝΟ 1

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κ.Ε.Ε. ΝΟ 2

 ΕΓΚΥΚΛΙΟ Κ.Ε.Ε ΝΟ 2A

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κ.Ε.Ε. ΝΟ 3

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κ.Ε.Ε. ΝΟ 4

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ:

 

-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν0 1

-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ No 2

-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Νο 3

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ :

 

 – ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

– ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΛΗ

 

Κ.Ε.Ε. – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΥΠΑΤΕ (30,31 ΜΑΙΟΥ & 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022)