ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΥΠΑΤΕ 14-12-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΥΠΑΤΕ στις 14.12.2019