ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ι. ΓΚΡΙΖΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ. -8-12-2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. (8.12.2018)