ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟ ΠΛΑΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΤΥΠΑΤΕ στη ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ