ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΑΤΕ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΤΕ

Οι υπηρεσίες του Ταμείου Υγείας θα παραμείνουν κλειστές από 10.30 π.μ. – 12.30 μ.μ. (θα υπάρξει άτομο υπεύθυνο ασφαλείας για τη λειτουργία του Ταμείου), ώστε να συμπαρασταθούν οι υπάλληλοι του Ταμείου στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων υπαλλήλων της πρώην Α.Τ.Ε. για τη διεκδίκηση του υπόλοιπου 50% της αποζημίωσης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ι. Γκριζώτης