Στατιστικά Πολυϊατρείου Πάτρας, από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2017

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ, ΙΑΝ. έως ΑΠΡ. 2017