ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 241, ΑΘΗΝΑ

1. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2. Υπεύθυνη Δήλωση

3. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ