ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2024

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έτος Ίδρυσης 1945 – www.osyate.gr Τηλ. 210 32 32 523, 210 32 24 989 & 919
Σταδίου 10 & Ομήρου 4 – 105 64 Αθήνα 6ος Όροφος – Είσοδος εντός στοάς

 

Αρ.Πρωτ.: 460                                                                                                                  Αθήνα, 5.6.2024

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ,

Ύστερα από την απόφαση Νο 368 του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων ΑΤΕ, που λήφθηκε στη συνεδρίασή του της 28.5.2024

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

Τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση για τις 13 Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη, ώρα 12.00 το μεσημέρι, στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα γραφεία του ΣΕΤΑΠ οδός Αμερικής 10 – 3ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ανακοίνωση έκθεσης πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεσης ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου έτους 2023 και έγκρισή τους, καθώς και λήψη απόφασης για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου από τις ευθύνες τους.
 2. Έγκριση του Ισολογισμού καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσης της περιόδου 1/1 – 31/12/23 και των ετήσιων ( οικονομικών – λογιστικών ) καταστάσεων.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου από τις ευθύνες τους.

Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης του έτους 2023, την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του ΟΣΥΑΤΕ.

 1. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2024.
 2. Αξιοποίηση ακινήτων:
 • Διαμέρισμα στην Κόρινθο επί της οδού Ερμού 81( πώληση ).
 • Ακίνητα:
 1. Πλ. Κουντουριώτου και Γενναίου Κολοκοτρώνη 6-8 (καφενείο ) Κουκάκι.
 2. Γενναίου Κολοκοτρώνη 6-8 (κενό ) Κουκάκι. ( πωλήσεις).
 • Οικοπεδική έκταση στη Χιλιαδού Ναυπάκτου ( πώληση ).

Όλες οι πωλήσεις θα γίνουν μετά από εκτιμήσεις ορκωτών εκτιμητών.

 • Οικόπεδο συν/ρου κας Όλγας Καυκά ( πιθανή αγορά).
 1. Εγγραφές νέων μελών – Διαγραφές μελών λόγω θανάτου ή με αίτησή τους.
 2. Διάφορες Ανακοινώσεις (εξέλιξη ακινήτου Περαχώρας ) κλπ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας από το ν.1667/1986 η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις, 20 Ιουνίου 2024 ημέρα Πέμπτη ,την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς νεότερη πρόσκληση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης και πάλι της απαιτούμενης από το ν.1667/1986 απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα γίνει οριστικά στις 27 Ιουνίου 2024 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με   το νόμο και το άρθρο 11 παρ.7 του καταστατικού, χωρίς νεότερη πρόσκληση.

Οι δαπάνες μετακίνησης των μελών που διαμένουν μόνιμα εκτός Αττικής, για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση της 27.6.2024 θα καλυφθούν σύμφωνα με ανακοίνωσή μας, η οποία θα δημοσιευθεί στο www.osyate.gr .

 

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ