ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΣΥΑΤΕ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ

105 64 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 210-32.24.989 – 32.36.085 – Fax:210-32.30414

Επισκεφθείτε μας στο διαδίκτυο www.osyate.gr

 

Aρ. Πρωτ.:   331                                             Αθήνα,  24.9.2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ .

 

Σύμφωνα με την 334/23-9-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος (ΟΣΥΑΤΕ)

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

Τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση στις 3/10/2021, ημέρα Κυριακή  και ώρα 10:30 π.μ. στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ», Πανεπιστημίου 52, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1. Απολογισμός πεπραγμένων απερχόμενης Διοίκησης (Δ.Σ. και Ε.Σ.), για τα έτη 2019 και 2020.
  2. Οικονομικός Απολογισμός 2019-2020, Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου.
  3. Έγκριση απολογισμού πεπραγμένων απερχόμενης Διοίκησης (Δ.Σ. και Ε.Σ.) και Οικονομικού Απολογισμού 2019-2020 – Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, για τα έτη 2019-2020.
  4. Έγκριση Προϋπολογισμού ετών 2020 και 2021.
  5. Προκήρυξη αρχαιρεσιών  για  εκλογή με φυσική παρουσία :

α) Εννέα (9) τακτικών μελών και εννέα (9) αναπληρωματικών μελών    του Διοικητικού Συμβουλίου και

β) Πέντε (5) τακτικών μελών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών του Εποπτικού Συμβουλίου

γ) Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για τις παραπάνω θέσεις.

  1. Εκλογή τριών (3) μελών της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για κάθε ένα από τα  παρακάτω  εκλογικά κέντρα : Αθηνών , Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ηρακλείου, Πάτρας και Τρίπολης ( άρθρο 13 του καταστατικού).
  2. Έγκριση εγγραφής μελών 2019-2020-2021 – Διαγραφές μελών ετών 2019-2020.
  3. Ενοικίαση ακινήτου στην Κόρινθο έως 30/6/2022.
  4. Έγκριση οδοιπορικών και λοιπών δαπανών μελών για τη συμμετοχή στη Γ.Σ. και στις αρχαιρεσίες, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. η οποία θα γίνει γνωστή έγκαιρα.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Ν.1667/1986 (άρθ. 5 παράγρ.3) και το Καταστατικό απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 10/10/2021 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης και πάλι της απαιτούμενης από το νόμο και το Καταστατικό απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ την Κυριακή 17/10/2021, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημειώνεται ότι οι υποψηφιότητες για να είναι έγκυρες θα     πρέπει να υποβληθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού με σχετική αίτηση μέχρι 12/10/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγρ. 10 του Καταστατικού.

Για τη διαδικασία συμμετοχής στην Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση θα ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα απαραίτητα μέτρα προστασίας, λόγω Covid-19.  Απαραίτητη προϋπόθεση για όλους τους συμμετέχοντες είναι η συμμόρφωση με τα έκτακτα μέτρα που έχει θεσπίσει η πολιτεία για την είσοδο σε κλειστούς χώρους.

Στη Γενική Συνέλευση  θα συμμετέχουν  μόνο με φυσική παρουσία άτομα  πλήρως εμβολιασμένα ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο.

Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης του Δ.Σ.

του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων ΑΤΕ

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ