ΟΣΥΑΤΕ – ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 –