ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως έχουμε δεσμευθεί, στόχος της παρούσας Διοίκησης ήταν και παραμένει η εξεύρεση μίας κοινά αποδεκτής και δίκαιης λύσης για την αξιοποίηση των αποθεματικών του ΕΛΕΜ προς όφελος όλων των συναδέλφων.

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία με την εταιρεία Prudential ολοκληρώθηκε ένα ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από δύο μέρη το οποίο θα συμβάλει στην συγκέντρωση των προτάσεων  προκειμένου μετά την νομοτεχνική επεξεργασία να προχωρήσουμε στην εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης για τον καθορισμό των παροχών προς τα μέλη.

Το ερωτηματολόγιο, αποτελεί την πρόταση με αμιγώς επιστημονική κριτήρια της  ομάδας εργασίας του κ. Μαργιού σε συνεργασία με διαπαραταξιακή επιτροπή που είχε συσταθεί από μέλη του ΔΣ του Ταμείου όλων των παρατάξεων, προκειμένου οι προτάσεις που θα συγκεντρωθούν να είναι δεκτικές περαιτέρω επεξεργασίας.

Ήδη το ερωτηματολόγιο αυτό έχει αποσταλεί στους φορείς – εκπροσώπους ΟΛΩΝ των συναδέλφων, δηλαδή στον ΣΕΤΑΠ, στις συνδικαλιστικές παρατάξεις που τον εκπροσωπούν (ΔΑΚΕ, ΔΗΣΥΕ, ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, ΕΣΑΚ) και στους δύο Συλλόγους Συνταξιούχων, προκειμένου να το συμπληρώσουν καταθέτοντας τις προτάσεις – θέσεις τους οι οποίες θα τεθούν ΑΜΕΣΑ υπόψιν της αναλογιστικής εταιρείας για περαιτέρω επεξεργασία με τελικό στόχο την αναλογιστική μελέτη.

Επειδή επιθυμούμε όλοι οι συνάδελφοι να είναι κοινωνοί και συμμέτοχοι αυτής της προσπάθειας, για τον λόγο αυτόν σας παραθέτουμε το ερωτηματολόγιο όπως  αυτό έχει αποσταλεί προς συμπλήρωση ήδη από 09/02/2022  στους ανωτέρω αναφερόμενους συλλογικούς φορείς.

Συνάδελφοι, συμμεριζόμαστε την αγωνία και το ενδιαφέρον του καθενός από εσάς, όμως καθίσταται σαφές ότι δε μπορεί να γίνει συγκέντρωση και επεξεργασία μεμονωμένων προτάσεων. Κάτι τέτοιο είναι ανέφικτό και θα καθιστούσε την διαδικασία δυσλειτουργική, χρονοβόρα και αναποτελεσματική.

Για τον λόγο αυτόν σας καλούμε, όπως εκπροσωπείσθε, να εκφρασθείτε μέσω των συλλογικών φορέων σας, ώστε οι προτάσεις που θα κατατεθούν να είναι συλλογικές, αντιπροσωπευτικές και μαζικές.

Αναμένουμε τις απαντήσεις από τους φορείς που σας εκπροσωπούν, όπως θα προσδιορισθούν και από την δική σας συμμετοχή και φωνή σε αυτούς, προκειμένου με συγκροτημένες και επεξεργασμένες, μαζικές και κατά το δυνατόν συγκλίνουσες θέσεις να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα, με γνώμονα την δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη, την συναδελφικότητα, την ισότητα, την νομιμότητα και κυρίως τον σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των συναδέλφων.

Ο τρόπος εισόδου και χρήσης της πλατφόρμας είναι ως εξής:

Μπαίνετε στο link, βάζετε το e-mail και των κωδικό πρόσβασης που βλέπετε.

Το σχετικό link είναι το:

https://typate.iorp-benefits.com/

e-mail & κωδικός πρόσβασης :

email password
viewer5@typate.gr 159753