ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 14-12-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ 3 (2.12.2019)- ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ