Ανακοίνωση Νο 7 / 2022 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΤΥΠΑΤΕ


 

 

 

 

Αρ. Πρωτ.: 173                                                                                               Αθήνα, 20/6/2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ  7  / 2022

 

ΘΕΜΑ: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΝΕΟΥ Δ.Σ. Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.»

Ενημερώνουμε ότι μετά τις αρχαιρεσίες του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. στις 30, 31 ΜΑΪΟΥ & 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 συγκροτήθηκε σε Σώμα το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. όπως αυτό προέκυψε από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. Νο 4 (16.6.2022), με την εξής σύνθεση :

 

Ιωάννης Γκριζώτης                                                     Πρόεδρος

Γεώργιος Κουκάκης                                                   Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Μαλαμής                                                Α΄ Αντιπρόεδρος

Αγλαΐα Δίμτσα                                                            Β’ Αντιπρόεδρος

Ευαγγελία (Ήβα) Καρυώτη                                      Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

Παναγιώτης Αδαμόπουλος                                     Μέλος

Ιωάννης Αδάμος                                                        Μέλος

Μαρία Θεοδωράκη                                                   Μέλος

Σταμάτης Μπούκας                                                  Μέλος

Άγγελος Μπούρλας                                                   Μέλος

Βασίλειος Παπακωνσταντίνου                              Μέλος

Θεόδωρος Αβράμης                                                 Μέλος (Έκτακτο)

Ακριβή Γιαννοπούλου                                             Μέλος (Έκτακτο)

 

 

Θα ακολουθήσει η συγκρότηση σε Σώμα των Διαχειριστικών Επιτροπών  (ΕΛΕΜ, ΕΛΑΤ, ΔΕΠΟΘ)

Ευχόμαστε σε όλους καλή δύναμη και καλή θητεία.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΡΙΖΩΤΗΣ                                               ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ