ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι οι υπηρεσίες του Ταμείου παρέμειναν και θα παραμείνουν σε λειτουργία όλους τους καλοκαιρινούς μήνες, χωρίς διακοπή με το απαραίτητο προσωπικό. Για οποιοδήποτε ζήτημα σας μπορείτε να απευθύνεστε τις εργάσιμες ημέρες (εντός του ωραρίου του Ταμείου) τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα που αναφέρονται στην ιστοσελίδα και εγγράφως (κάθε ώρα της ημέρας) στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

Με την διαρκή παρουσία μας θέλουμε να τονίσουμε το ενδιαφέρον μας και την διάθεση προσφοράς σε όλους τους συναδέλφους και υπό όλες τις συνθήκες  στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, με την υπόσχεση ότι πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε ακόμη περισσότερα και ουσιαστικότερα.