ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Τακτική & Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. (2.3.2022)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ- ΤΑΚΤΙΚΗ & ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γ.Σ. (2.3.2022)
Question Choice Total votes Votes collected Result Percentage
Έγκριση Απολογισμού δράσης Διοικητικού Συμβουλίου Ταμείου Υγείας χρήσης 2018.
Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2018. Εγκρίνεται;
ΝΑΙ 156 120 120 76,92%
ΟΧΙ 156 22 22 14,10%
ΛΕΥΚΟ 156 14 14 8,97%
Έγκριση Απολογισμού δράσης Διοικητικού Συμβουλίου Ταμείου Υγείας χρήσης 2018.
Έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ. χρήσης 2018. Εγκρίνεται;
ΝΑΙ 156 118 118 75,64%
ΟΧΙ 156 24 24 15,38%
ΛΕΥΚΟ 156 14 14 8,97%
Έγκριση Απολογισμού δράσης Διοικητικού Συμβουλίου Ταμείου Υγείας χρήσης 2018.
Ενημέρωση για την Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπή. Εγκρίνεται;
ΝΑΙ 153 120 120 78,43%
ΟΧΙ 153 22 22 14,38%
ΛΕΥΚΟ 153 11 11 7,19%
Έγκριση Απολογισμού δράσης Διαχειριστικής Επιτροπής Ε.Λ.Ε.Μ. χρήσης 2018.
Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2018. Εγκρίνεται;
ΝΑΙ 155 110 110 70,97%
ΟΧΙ 155 29 29 18,71%
ΛΕΥΚΟ 155 16 16 10,32%
Έγκριση Απολογισμού δράσης Διαχειριστικής Επιτροπής Ε.Λ.Ε.Μ. χρήσης 2018.
Έγκριση πεπραγμένων Δ.Ε. χρήσης 2018. Εγκρίνεται;
ΝΑΙ 155 110 110 70,97%
ΟΧΙ 155 30 30 19,35%
ΛΕΥΚΟ 155 15 15 9,68%
Έγκριση Απολογισμού δράσης Διαχειριστικής Επιτροπής Ε.Λ.Ε.Μ. χρήσης 2018.
Ενημέρωση για την Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπή. Εγκρίνεται;
ΝΑΙ 156 114 114 73,08%
ΟΧΙ 156 30 30 19,23%
ΛΕΥΚΟ 156 12 12 7,69%
Έγκριση Απολογισμού δράσης Διαχειριστικής Επιτροπής Ε.Λ.Α.Τ. χρήσης 2018.
Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2018. Εγκρίνεται;
ΝΑΙ 156 114 114 73,08%
ΟΧΙ 156 21 21 13,46%
ΛΕΥΚΟ 156 21 21 13,46%
Έγκριση Απολογισμού δράσης Διαχειριστικής Επιτροπής Ε.Λ.Α.Τ. χρήσης 2018.
Έγκριση πεπραγμένων Δ.Ε. χρήσης 2018. Εγκρίνεται;
ΝΑΙ 156 114 114 73,08%
ΟΧΙ 156 21 21 13,46%
ΛΕΥΚΟ 156 21 21 13,46%
Έγκριση Απολογισμού δράσης Διαχειριστικής Επιτροπής Ε.Λ.Α.Τ. χρήσης 2018.
Ενημέρωση για την Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπή. Εγκρίνεται;
ΝΑΙ 155 115 115 74,19%
ΟΧΙ 155 20 20 12,90%
ΛΕΥΚΟ 155 20 20 12,90%
Έγκριση Προϋπολογισμών Ταμείου και Λογαριασμού Ε.Λ.Ε.Μ. Χρήσης 2019. Εγκρίνεται; ΝΑΙ 153 111 111 72,55%
ΟΧΙ 153 28 28 18,30%
ΛΕΥΚΟ 153 14 14 9,15%
Έγκριση Απολογισμού δράσης Διοικητικού Συμβουλίου Ταμείου Υγείας χρήσης 2019.
Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2019. Εγκρίνεται;
ΝΑΙ 155 118 118 76,13%
ΟΧΙ 155 24 24 15,48%
ΛΕΥΚΟ 155 13 13 8,39%
Έγκριση Απολογισμού δράσης Διοικητικού Συμβουλίου Ταμείου Υγείας χρήσης 2019.
Έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ. χρήσης 2019. Εγκρίνεται;
ΝΑΙ 152 117 117 76,97%
ΟΧΙ 152 22 22 14,47%
ΛΕΥΚΟ 152 13 13 8,55%
Έγκριση Απολογισμού δράσης Διοικητικού Συμβουλίου Ταμείου Υγείας χρήσης 2019.
Ενημέρωση για την Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπή. Εγκρίνεται;
ΝΑΙ 155 121 121 78,06%
ΟΧΙ 155 21 21 13,55%
ΛΕΥΚΟ 155 13 13 8,39%
Έγκριση Απολογισμού δράσης Διαχειριστικής Επιτροπής Ε.Λ.Ε.Μ. χρήσης 2019
Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2019. Εγκρίνεται;
ΝΑΙ 154 110 110 71,43%
ΟΧΙ 154 28 28 18,18%
ΛΕΥΚΟ 154 16 16 10,39%
Έγκριση Απολογισμού δράσης Διαχειριστικής Επιτροπής Ε.Λ.Ε.Μ. χρήσης 2019
Έγκριση πεπραγμένων Δ.Ε. χρήσης 2019. Εγκρίνεται;
ΝΑΙ 156 111 111 71,15%
ΟΧΙ 156 30 30 19,23%
ΛΕΥΚΟ 156 15 15 9,62%
Έγκριση Απολογισμού δράσης Διαχειριστικής Επιτροπής Ε.Λ.Ε.Μ. χρήσης 2019
Ενημέρωση για την Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής. Εγκρίνεται;
ΝΑΙ 156 116 116 74,36%
ΟΧΙ 156 28 28 17,95%
ΛΕΥΚΟ 156 12 12 7,69%
Έγκριση Απολογισμού δράσης Διαχειριστικής Επιτροπής Ε.Λ.Α.Τ. χρήσης 2019.
Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2019. Εγκρίνεται;
ΝΑΙ 155 116 116 74,84%
ΟΧΙ 155 20 20 12,90%
ΛΕΥΚΟ 155 19 19 12,26%
Έγκριση Απολογισμού δράσης Διαχειριστικής Επιτροπής Ε.Λ.Α.Τ. χρήσης 2019.
Έγκριση πεπραγμένων Δ.Ε. χρήσης 2019. Εγκρίνεται;
ΝΑΙ 156 115 115 73,72%
ΟΧΙ 156 21 21 13,46%
ΛΕΥΚΟ 156 20 20 12,82%
Έγκριση Απολογισμού δράσης Διαχειριστικής Επιτροπής Ε.Λ.Α.Τ. χρήσης 2019.
Ενημέρωση για την Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής. Εγκρίνεται;
ΝΑΙ 154 116 116 75,32%
ΟΧΙ 154 20 20 12,99%
ΛΕΥΚΟ 154 18 18 11,69%
Έγκριση Προϋπολογισμών Ταμείου και Λογαριασμού Ε.Λ.Ε.Μ. Χρήσης 2020.  Εγκρίνεται; ΝΑΙ 155 114 114 73,55%
ΟΧΙ 155 27 27 17,42%
ΛΕΥΚΟ 155 14 14 9,03%
Έγκριση Απολογισμού δράσης Διοικητικού Συμβουλίου Ταμείου Υγείας χρήσης 2020.
Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2020. Εγκρίνεται;
ΝΑΙ 156 118 118 75,64%
ΟΧΙ 156 23 23 14,74%
ΛΕΥΚΟ 156 15 15 9,62%
Έγκριση Απολογισμού δράσης Διοικητικού Συμβουλίου Ταμείου Υγείας χρήσης 2020.
Έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ. χρήσης 2020. Εγκρίνεται;
ΝΑΙ 156 119 119 76,28%
ΟΧΙ 156 23 23 14,74%
ΛΕΥΚΟ 156 14 14 8,97%
Έγκριση Απολογισμού δράσης Διοικητικού Συμβουλίου Ταμείου Υγείας χρήσης 2020.
Ενημέρωση για την Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής. Εγκρίνεται;
ΝΑΙ 156 121 121 77,56%
ΟΧΙ 156 22 22 14,10%
ΛΕΥΚΟ 156 13 13 8,33%
Έγκριση Απολογισμού δράσης Διαχειριστικής Επιτροπής Ε.Λ.Ε.Μ. χρήσης 2020.
Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2020. Εγκρίνεται;
ΝΑΙ 156 113 113 72,44%
ΟΧΙ 156 28 28 17,95%
ΛΕΥΚΟ 156 15 15 9,62%
Έγκριση Απολογισμού δράσης Διαχειριστικής Επιτροπής Ε.Λ.Ε.Μ. χρήσης 2020.
Έγκριση πεπραγμένων Δ.Ε. χρήσης 2020. Εγκρίνεται;
ΝΑΙ 155 111 111 71,61%
ΟΧΙ 155 28 28 18,06%
ΛΕΥΚΟ 155 16 16 10,32%
Έγκριση Απολογισμού δράσης Διαχειριστικής Επιτροπής Ε.Λ.Ε.Μ. χρήσης 2020.
Ενημέρωση για την Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής. Εγκρίνεται;
ΝΑΙ 156 115 115 73,72%
ΟΧΙ 156 28 28 17,95%
ΛΕΥΚΟ 156 13 13 8,33%
Έγκριση Απολογισμού δράσης Διαχειριστικής Επιτροπής Ε.Λ.Α.Τ. χρήσης 2020.
Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2020. Εγκρίνεται;
ΝΑΙ 155 114 114 73,55%
ΟΧΙ 155 21 21 13,55%
ΛΕΥΚΟ 155 20 20 12,90%
Έγκριση Απολογισμού δράσης Διαχειριστικής Επιτροπής Ε.Λ.Α.Τ. χρήσης 2020.
Έγκριση πεπραγμένων Δ.Ε. χρήσης 2020. Εγκρίνεται;
ΝΑΙ 155 114 114 73,55%
ΟΧΙ 155 21 21 13,55%
ΛΕΥΚΟ 155 20 20 12,90%
Έγκριση Απολογισμού δράσης Διαχειριστικής Επιτροπής Ε.Λ.Α.Τ. χρήσης 2020.
Ενημέρωση για την Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής. Εγκρίνεται;
ΝΑΙ 155 116 116 74,84%
ΟΧΙ 155 20 20 12,90%
ΛΕΥΚΟ 155 19 19 12,26%
Έγκριση Προϋπολογισμών Ταμείου και Λογαριασμού Ε.Λ.Ε.Μ. Χρήσης 2021. Εγκρίνεται; ΝΑΙ 155 113 113 72,90%
ΟΧΙ 155 26 26 16,77%
ΛΕΥΚΟ 155 16 16 10,32%
Ανακήρυξη υποψηφίων.
Ανακηρύσσονται;
ΝΑΙ 154 143 143 92,86%
ΟΧΙ 154 11 11 7,14%
Ορισμός ημερομηνίας ψηφοφορίας: 30/5, 31/5 & 1/6. Εγκρίνεται; ΝΑΙ 155 147 147 94,84%
ΟΧΙ 155 7 7 4,52%
ΛΕΥΚΟ 155 1 1 0,65%
Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Εγκρίνεται; ΝΑΙ 154 145 145 94,16%
ΟΧΙ 154 5 5 3,25%
ΛΕΥΚΟ 154 4 4 2,60%
Διεξαγωγή της ψηφοφορίας για την εκλογή μελών οργάνων διοίκησης στις ανωτέρω ημερομηνίες με ηλεκτρονικά μέσα και φυσική ψηφοφορία (υβριδικά). Εγκρίνεται; ΝΑΙ 155 144 144 92,90%
ΟΧΙ 155 11 11 7,10%
ΛΕΥΚΟ 155 0 0 0,00%
Εξουσιοδότηση της Κ.Ε.Ε. για όλα τα ζητήματα της εκλογικής διαδικασίας και της ψηφοφορίας (ενδεικτικά ορισμός τόπων φυσικής ψηφοφορίας, ορισμός τοπικών εφορευτικών επιτροπών κ.λπ.). Εγκρίνεται; ΝΑΙ 155 142 142 91,61%
ΟΧΙ 155 10 10 6,45%
ΛΕΥΚΟ 155 3 3 1,94%