ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΥΠΕΤ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ