ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ 9/11.10.2022 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ

 

 

Αρ. Πρωτ. :273                                                        Αθήνα, 11/10/2022

 

                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νo 9  / 2022

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

 

Σας ενημερώνουμε ότι και φέτος, το ΤΑΜΕΙΟ (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) προχωρά με ενεργό ενδιαφέρον για την εξυπηρέτηση των μελών του, στο πλαίσιο των δύσκολων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί και των  υπαρχόντων δυνατοτήτων του.

Ειδικότερα φέτος, λόγω της πανδημίας Covid-19 και της γενικότερης προσπάθειας εκ μέρους της Πολιτείας για την εμβολιαστική κάλυψη των ευπαθών ομάδων καθώς και της πίεσης που ασκείται στις υγειονομικές δομές η αναγκαιότητα της συγκεκριμένης  ενέργειας καθίσταται  επιτακτικότερη και το όφελος προφανές.

Μετά από επίπονες προσπάθειες  του Προέδρου και της Υπηρεσίας, εξασφαλίστηκε αριθμός Αντιγριπικών εμβολίων προκειμένου να συνδράμουμε συναδέλφους – συναδέλφισσες που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες  για τις οποίες συνιστάται ο Εμβολιασμός κατά του ιού της γρίπης, (δείτε εδώ την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας “Οδηγίες για την εποχική γρίπη 2022 – 2023).

 

Ο προγραμματισμός των ραντεβού για τον εμβολιασμό στα Πολυϊατρεία  Αθήνας & Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσει την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 και καλούνται τα μέλη μας τακτικά ή έκτακτα, (επί του παρόντος δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν έμμεσα – προστατευόμενα μέλη),  όπως επικοινωνούν με τις υπηρεσίες του Ταμείου από ώρα 8.00 π.μ. έως ώρα 3.00 μ.μ. για να δηλώνουν την επιθυμία – συμμετοχή τους και να λαμβάνουν σχετικές οδηγίες για τη διαδικασία.


α) Πολυϊατρείο Αθήνας:

 

 Τηλέφωνα επικοινωνίας 210 8898457 / 210 8898458  (αρμόδιοι υπάλληλοι κ.κ. Δ. Λάλλα & Αικ. Ζαχαριά).

Ο Εμβολιασμός θα πραγματοποιηθεί  στο χώρο του ΤΥΠΑΤΕ 3ης Σεπτεμβρίου 43 από Δευτέρα 17/10/2022 έως 21/10/2022 ώρα 11.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ.

     

β) Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης:

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 286007 / 2310 253410  (αρμόδια κ. Σοφία Παρτσανάκη).

Ο Εμβολιασμός θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Πολυϊατρείου (οδός Βασιλέως Ηρακλείου 26, 5ος όροφος) την Πέμπτη 3/11/2022 και την Παρασκευή 4/11/2022.

 

Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας και ότι σε περίπτωση υπέρβασης του αριθμού των προς διάθεση εμβολίων παράλληλα με την προτεραιότητα θα αξιολογηθεί και η κατάσταση των μελών που θα ζητήσουν τον εμβολιασμό, με προτεραιότητα στα μέλη που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

 

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι πριν τον εμβολιασμό θα διενεργείται RAPID TEST για COVID-19 προκειμένου να γίνει πληρέστερος έλεγχος του ατόμου.

 

 

Για το Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

    Ι. ΓΚΡΙΖΩΤΗΣ                                                            Γ. ΚΟΥΚΑΚΗΣ