ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ 7 / 2023 – Παροχή οικονομικής βοήθειας στο Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. για την αγορά υγειονομικού υλικού που θα αποσταλεί στους συναδέλφους στις πληγείσες από την πλημμύρα περιοχές της Θεσσαλίας.

 

Αρ. Πρωτ.: 144                                                                            Αθήνα, 14/9/2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ 7 / 2023

Παροχή οικονομικής βοήθειας στο Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. για την αγορά υγειονομικού υλικού που θα αποσταλεί στους συναδέλφους στις πληγείσες από την πλημμύρα περιοχές της Θεσσαλίας.

         

Ευχαριστούμε θερμά τους φορείς της πρώην Α.Τ.Ε. :

  • Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Πρόνοιας Πρώην Εργαζομένων Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος (ΑΤΠΠΕΑΤΕ).
  • Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος – Τράπεζας Πειραιώς (ΠΟ.Κ.Ε.Α.Τ.Ε.Π.).
  • Σύλλογο Συνταξιούχων Α.Τ.Ε.
  • Οικοδομικό Συνεταιρισμό Υπαλλήλων Α.Τ.Ε. (ΟΣΥΑΤΕ).
  • Καταναλωτικό Συνεταιρισμό Υπαλλήλων Α.Τ.Ε. (ΚΑΣΥΑΤΕ)

για την παροχή οικονομικής βοήθειας για την αγορά υγειονομικού υλικού που θα αποσταλεί στους συναδέλφους στις πληγείσες από την πλημμύρα περιοχές της Θεσσαλίας και ευελπιστούμε ότι θα συνδράμουν το ίδιο γόνιμα και εποικοδομητικά στην κοινή προσπάθεια επαναλειτουργίας του κλάδου υγείας.

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ι. ΓΚΡΙΖΩΤΗΣ                                                                      Γ. ΚΟΥΚΑΚΗΣ