ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2 / 30.1.2023 ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ

 

Αρ. Πρωτ.: 24                                                                                                 Αθήνα, 30/1/2023

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ 2 / 2023

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Λόγω μεγάλου όγκου υποβληθεισών αιτήσεων, και της συνεχούς υποβολής νέων,  και προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλοι οι συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία καταβολής του Έκτακτου Οικονομικού Βοηθήματος για το έτος 2022 που επρόκειτο να ολοκληρωθεί στις 31/01/2023 θα παραταθεί έως την 24η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή.

Σας επισημαίνουμε ότι η ημερομηνία αυτή είναι καταληκτική και δεν θα δοθεί άλλη παράταση, ούτε θα γίνουν δεκτές εκπρόθεσμες (πέραν της 24ης/2/2023) αιτήσεις καθώς για λόγους οικονομοτεχνικούς η διαδικασία θα πρέπει να έχει ορισμένη διάρκεια.

 

 

Για το Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι. ΓΚΡΙΖΩΤΗΣ                                                                    Γ. ΚΟΥΚΑΚΗΣ