ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ 2-2021 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΜ

                                                                                                                       

Αριθ. Πρωτ.: 236                                                               Αθήνα, 29/10/2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ 2/2021

Ανακοίνωση για την πρόοδο των διαδικασιών συγκέντρωσης προτάσεων – εκπόνησης αναλογιστικών σχεδίων με σκοπό την τελική αναλογιστική μελέτη ορισμού παροχής/παροχών από τον Ειδικό Λογαριασμό Επικούρησης Μελών (ΕΛΕΜ) – Παράδοση κι επεξεργασία σχεδίου ερωτηματολογίου.

 

            Συνάδελφοι,

Το Ταμείο πιστό στην δέσμευσή του για έγκαιρη και κυρίως έγκυρη ενημέρωσή όλων των μελών του, δεσμεύεται σε τακτά χρονικά διαστήματα να γνωστοποιεί τις ενέργειες που πραγματοποιούνται και αφορούν τις διαδικασίες συγκέντρωσης προτάσεων – εκπόνησης αναλογιστικών σχεδίων για την αναλογιστική μελέτη ορισμού παροχής/παροχών από τον ΕΛΕΜ.

Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές, ότι το Ταμείο είναι ανοικτό σε όλους και αφουγκράζεται το ενδιαφέρον αλλά και τις ανησυχίες όλων των συναδέλφων. Οι διοικητικές υπηρεσίες μας αλλά και τα μέλη του ΔΣ και της Επιτροπής Επεξεργασίας, είναι καθημερινά στην διάθεση όποιου συναδέλφου επιθυμεί να εκφράσει τις απόψεις, τις ανησυχίες ή τις απορίες του. Στο άμεσο μέλλον, που θα ολοκληρωθεί και η κατασκευή της νέας ιστοσελίδας του ΤΥΠΑΤΕ, η ενημέρωση αλλά και η επικοινωνία μας θα διευκολυνθεί και θα γίνει πιο άμεση.

Όπως έχουμε αναφέρει, απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του πολυπόθητου στόχου, είναι η συναίνεση. Οι αντιπαραθέσεις και το κλίμα πόλωσης οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην χρονοτριβή και τελικά στην αποτυχία κάθε σχεδιασμού, όσο οργανωμένος και συντονισμένος κι αν είναι.

Σας καλούμε να ενημερώνεστε από τα αρμόδια όργανα και να απευθύνεστε για τυχόν απορίες σας στους κατάλληλους ανθρώπους. Η παραπληροφόρηση, είτε σκόπιμη είτε από άγνοια, όπως επίσης και οι κακόβουλες κριτικές και απόψεις, παρότι πολλές φορές καλύπτονται από, δήθεν, αγνές και συναδελφικές προθέσεις, στην πραγματικότητα έχουν σκοπό να ακυρώσουν ένα συντονισμένο και οργανωμένο σχέδιο, που για πρώτη φορά συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις για να οδηγήσει σε μία σίγουρη, δίκαιη, ισότιμη και νόμιμη λύση.

Σε συνέχεια λοιπόν της ανακοίνωσης Νο 1, σας ενημερώνουμε ότι τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2021 υπήρξε μία πολύ εποικοδομητική συνεργασία με την επιστημονική ομάδα του κ. Μαργιού και της εταιρείας «Prudential B. Margios & Partners» προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (ιστορικό παροχών, οικονομικά στοιχεία, δημογραφική κατάσταση μελών, νομική κατάσταση, δεδικασμένα επί δικαστικών διεκδικήσεων, γνωμοδοτήσεις για νομικά ζητήματα κ.λπ.) προκειμένου να καταρτισθεί από την εταιρεία το ερωτηματολόγιο βάσει του οποίου θα συγκεντρωθούν και θα κωδικοποιηθούν οι προτάσεις. Η διαδικασία αυτή ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρα και δύσκολη, καθώς καλύπτει μεγάλο χρονικό διάστημα και απαιτεί ακρίβεια και επαλήθευση των στοιχείων.

Στη συνέχεια η εταιρεία προχώρησε στην κατάρτιση σχεδίου ερωτηματολογίου, το οποίο παρουσιάσθηκε στην Επιτροπή Επεξεργασίας και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόκειται για ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, το οποίο αρχικώς παρέχει την απαιτούμενη συνολική πληροφόρηση για την κατάσταση και λειτουργία του νομικού προσώπου κι ακολούθως με ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου καταγράφονται οι προτάσεις που αφορούν το συνολικό ζήτημα του επαναπροσδιορισμού των παροχών προς τα μέλη.

Το σχέδιο ερωτηματολογίου αποτελεί την πρόταση – πλαίσιο της εταιρείας προς το Ταμείο. Ακολούθως, μετά την απαιτούμενη επεξεργασία θα προσαρμοσθεί και θα εξατομικευθεί στις συγκεκριμένες ανάγκες του Ταμείου.

Ήδη τόσο η Επιτροπή Επεξεργασίας όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν συνεδριάσει και έχουν ήδη καταγράψει τις παρατηρήσεις τους επί του σχεδίου. Οι παρατηρήσεις αυτές αποστέλλονται άμεσα στην ομάδα εργασίας της εταιρείας για να προσαρμοσθούν στο σχέδιο ώστε να προκύψει το τελικό εξατομικευμένο ερωτηματολόγιο που θα αποσταλεί στους φορείς για συμπλήρωση.

Μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, το ερωτηματολόγιο θα είναι έτοιμο προς συμπλήρωση στην διάθεση όλων των εμπλεκομένων φορέων – εκπροσώπων των συναδέλφων (ΣΕΤΑΠ, Παρατάξεις, Σύλλογοι Συνταξιούχων). Όταν ολοκληρωθεί η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από όλους, αυτά θα αποσταλούν προς επεξεργασία στην εταιρεία για την εκπόνηση της μελέτης.

Σε απάντηση όλων όσων μιλούν για σκόπιμες καθυστερήσεις, θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής : η προεργασία για την όλη διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσής της, και μάλιστα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα αν αναλογιστεί κανείς τον όγκο του έργου. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα (μέσα Νοεμβρίου) η ταχύτητα με την οποία θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα, εξαρτάται αποκλειστικά από την καταγραφή και κατάθεση των προτάσεων από τους φορείς. Όσο πιο έγκυρα και σωστά και ολοκληρωμένα γίνει αυτό, τόσο πιο κοντά θα βρεθούμε στο στόχο. Επιπλέον, είναι αυτονόητο ότι όσο μεγαλύτερη καταστεί η σύγκληση των απόψεων – προτάσεων, τόσο πιο εύκολο θα είναι και το τελικό στάδιο της εκπόνησης της αναλογιστικής μελέτης.

Τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο με ΟΜΟΦΩΝΕΣ αποφάσεις έχει δρομολογήσει όλες τις διαδικασίες, όσο και η διαπαραταξιακή Επιτροπή Επεξεργασίας, θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε από κοινού ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι συντονισμένη, συντεταγμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη και ταχεία. Θα είμαστε στην διάθεση όλων των φορέων, οι οποίοι άμεσα, ισότιμα και δημοκρατικά θα κληθούν να συμβάλουν στο εγχείρημα εκπροσωπώντας τους συναδέλφους, ώστε να οδηγηθούμε στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα με ασφάλεια και δικαιοσύνη για όλους.

Θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία.

 

Τα μέλη του Δ.Σ. και της Επιτροπής Επεξεργασίας προτάσεων  για τον ΕΛΕΜ :

Ιωάννης Γκριζώτης                        Πρόεδρος + Μέλος Επιτροπής

Γεώργιος Κουκάκης                      Γενικός Γραμματέας+ Μέλος Επιτροπής

Αντώνης Χειμώνας                       Α’ Αντιπρόεδρος + Μέλος Επιτροπής

Θεόδωρος Αβράμης                                 Μέλος

Ιωάννης Αδάμος                            Μέλος + Αναπλ. Μέλος Επιτροπής

Παναγιώτης Γαζέτας                                Μέλος

Ακριβή Γιαννοπούλου                 Μέλος + Αναπλ. Μέλος Επιτροπής

 

Αγλαΐα Δίμτσα                                           Μέλος

Μαίρη Θεοδωράκη                                  Μέλος

Σοφία Καρυώτη                             Μέλος + Τακτικό Μέλος Επιτροπής

Άγγελος Μπούρλας                                  Μέλος

Γεωργία Τρίμη                                Μέλος + Τακτικό Μέλος Επιτροπής

Ηρώ Φίλη                                        Μέλος + Τακτικό Μέλος Επιτροπής

Μαλαμής Απόστολος                   Γραμματέας Δ.Ε. ΕΛΕΜ +

Τακτικό Μέλος Επιτροπής