ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ 1-2022 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ – ΤΑΚΤΙΚΗ & ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γ.Σ. 2/3/2022