ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1 / 17.1.2023 ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ

Αρ. Πρωτ.: 6                                                                                              Αθήνα, 17.1.2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ 1 / 2023

Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση του Έκτακτου Οικονομικού Βοηθήματος που αποφασίσθηκε στην  Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19ης Μαΐου 2022 και ήδη έχει αρχίσει η πίστωση στους αιτούντες δικαιούχους του ποσού που αντιστοιχεί στο ΕΟΒ για το έτος 2022 και θα συνεχιστεί ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχει ολοκληρωθεί.

Ήδη χιλιάδες μέλη μας έχουν επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες μας αποστέλλοντας, τόσο την αίτηση, όσο και τα στοιχεία που συνυποβάλλονται με αυτήν, προκειμένου να επικαιροποιηθούν με την ευκαιρία αυτή τα αρχεία των μητρώων μελών, ώστε να προχωρήσουμε – μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης του ΕΟΒ – στα επόμενα καίρια και ουσιαστικής σημασίας βήματα που είναι η εκπόνηση της αναλογιστικής μελέτης και η τροποποίηση του Καταστατικού και των Κανονισμών.

            Όπως έχουμε υποσχεθεί, θα υπάρχει τακτική ενημέρωση και άμεσες απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν. Στόχος μας είναι  να ενδυναμώσουμε την αμφίδρομη επικοινωνία με όλα ανεξαιρέτως τα μέλη και τους συναδέλφους. εστιάζοντας στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση.

Η αδυναμία ορισμένων να ξεπεράσουν τις ποικίλες  εμμονές τους, αναπαράγει απλώς  τα συσσωρευμένα  αδιέξοδά τους.  Η άκρατη παραπληροφόρηση  οφείλεται  είτε σε άγνοια όσων την διακινούν είτε σε σκοπιμότητες όσων την υποκινούν είτε και στα δύο μαζί. Είναι μία άκρως διχαστική προσέγγιση και πρακτική, η οποία αποτέλεσε για χρόνια τροχοπέδη εξελίξεων αλλά δεν μπορεί πλέον να  παρεμποδίσει την πορεία του Ταμείου προς ένα νέο μέλλον προσφοράς και στήριξης όλων των μελών.

Συνάδελφοι,

Καταθέσαμε και υλοποιούμε  τη δέσμευση μας για κοινή και ενωτική πορεία προς το μέλλον. Οι συνθήκες που βιώνουμε (κοινωνικές, οικονομικές, υγειονομικές) είναι και θα παραμείνουν, δυστυχώς, δύσκολες. Απαιτούν σύνεση, σοβαρότητα και αλληλεγγύη. Με σεβασμό και υπευθυνότητα θα παραμείνουμε συνεπείς σε όσα έχουμε βάλει ως στόχο, χωρίς να παρασυρόμαστε,  παρά τις συνεχείς προκλήσεις και τις κατά καιρούς ανήθικες επιθέσεις,  ούτε σε εύκολους εντυπωσιασμούς ούτε σε στείρες και προσχηματικές αντιπαραθέσεις.

            Έχουμε δεσμευθεί για τις διαδικασίες τροποποίησης του Καταστατικού, οι οποίες θα ολοκληρωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Πιστεύουμε ότι έχει καταστεί σε όλους σαφές ότι η τροποποίηση του Καταστατικού αλλά και των Κανονισμών είναι απολύτως απαραίτητη. Έχουμε καταγράψει όλα τα θέματα, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη αιτήματα που έχουν κατατεθεί, διαμορφώνουμε με θετικό πρόσημο και προοπτική  τις προτάσεις μας και είμαστε όπως πάντα ανοιχτοί στον ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο.

Με δρομολογημένες και συντεταγμένες διαδικασίες θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της αναλογιστικής μελέτης (πριν την τροποποίηση του Καταστατικού), ώστε με τρόπο νόμιμο, δίκαιο και ισότιμο να καθορίσουμε, όλοι μαζί, μέσα από τις συλλογικές ενέργειες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας. Γιατί το Ταμείο πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει και να λειτουργεί βιώσιμα στο πλαίσιο της αλληλεγγύης των σκοπών του.

            Συνάδελφοι,

            Πιστεύουμε ότι αυτό επιβάλει ο θεσμικός μας ρόλος αλλά και το προσωπικό βάρος και η ιστορία του κάθε ενός από εμάς. Είμαστε εδώ για τον κάθε συνάδελφο ξεχωριστά και για όλους μαζί σαν μία μεγάλη ενωμένη οικογένεια. Συνεχίζουμε το έργο μας με ευθύνη και προοπτική.

 

Για το Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Ι. ΓΚΡΙΖΩΤΗΣ                                                                                Γ. ΚΟΥΚΑΚΗΣ