ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

 

Αρ. Πρωτ.: 365                                                                                               Αθήνα, 22/12/2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ 11 / 2022

 

  Θέμα: <<Έναρξη των διαδικασιών για την καταβολή του Έκτακτου Βοηθήματος>>

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την παρούσα ανακοίνωσή μας σας ενημερώνουμε έγκυρα και υπεύθυνα για τις διαδικασίες υλοποίησης της απόφασης  της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19ης Μαΐου 2022, τις οποίες έχουν αποφασίσει τα θεσμικά όργανα (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο και Διαχειριστική Επιτροπή ΕΛΕΜ) προκειμένου να γίνει σωστά και οργανωμένα, ώστε να ολοκληρωθεί γρήγορα και κανείς συνάδελφος να μην έχει παράπονο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα συμφέροντα και τις δρομολογημένες διαδικασίες του Ταμείου.

Όπως γνωρίζετε από την ενημέρωση μέσω διαδικτύου, στις 20.12.2022 εκδόθηκε η απόφαση της Πρόεδρου Πρωτοδικών Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία απέρριψε το αίτημα 13 μελών (27 είχαν ξεκινήσει στην αρχή αλλά έμειναν 13), που ζητούσαν χορήγηση προσωρινής διαταγής για να ανασταλεί η εκτέλεση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 19ης Μαΐου. Αντίστοιχο αίτημα άλλων 24 μελών και των δύο  Συλλόγων Συνταξιούχων, για προσωρινή διαταγή που να απαγορεύει τη χορήγηση του βοηθήματος σε όσους προσλήφθηκαν στην ΑΤΕ μετά την 1.1.2005, είχε απορριφθεί τον περασμένο Ιούλιο και εν συνεχεία και μετά την εκδίκαση της τον Σεπτέμβριο απορρίφθηκε και η αίτηση ασφαλιστικών με την υπ’ αριθμόν 7081/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Επομένως, ήδη έχει κριθεί 3 φορές ότι δεν υπάρχει λόγος αναστολής της εκτέλεσης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η υλοποίησή της προχωράει κανονικά και όπως έχουμε δεσμευθεί στους συναδέλφους που αναμένουν με αγωνία την καταβολή του βοηθήματος. Πλην όμως πρέπει να καταστεί σαφές ότι αυτές οι δικαστικές εμπλοκές καθυστέρησαν σημαντικά την έναρξη των διαδικασιών καθώς δεν ήταν δυνατό από την μία να είμαστε στα δικαστήρια και να υποστηρίζουμε τα δικαιώματα της πλειοψηφίας των συναδέλφων έναντι μίας μικρής μειοψηφίας που δημιουργεί προσκόμματα και από την άλλη να δρομολογούμε διαδικασίες οι οποίες απαιτούν απερίσπαστη προσοχή και οργάνωση της Διοίκησης και του προσωπικού.

Ως Διοικητικό Συμβούλιο και Διαχειριστική Επιτροπή οφείλουμε να είμαστε οι θεματοφύλακες των αποφάσεων και να τις υλοποιούμε με νόμιμο και δίκαιο τρόπο ώστε να προστατεύουμε και να θωρακίζουμε το Ταμείο και την περιουσία του διασφαλίζοντας τα δικαιώματα όλων των μελών ισότιμα και χωρίς διακρίσεις.

Έχουμε από μηνών ξεκινήσει τις διαδικασίες για την εκπόνηση της αναλογιστικής μελέτης, η οποία θα καθορίσει τόσο τις παροχές που θα δίνει το Ταμείο στα μέλη όσο και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών μας, και ήδη βρισκόμαστε στο στάδιο της κατάθεσης – υποβολής προτάσεων από τους αρμόδιους φορείς, στους οποίους έχουμε απευθύνει το ερωτηματολόγιο που  συνέταξε η επιστημονική ομάδα  της εταιρείας Prudential του κ. Μαργιού, ώστε να συλλεγούν οι προτάσεις και εν συνεχεία να λάβουν την απαιτούμενη επεξεργασία προκειμένου να διαμορφωθούν τα αναλογιστικά σενάρια.

Είναι δεδομένο ότι πρόκειται για μία διαδικασία που απαιτεί χρόνο για να ολοκληρωθεί σωστά, νόμιμα και δίκαια και συμπίπτει – ο χρόνος αυτός – με μία εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, ίσως την δυσκολότερη που έχει περάσει η Χώρα μεταπολιτευτικά : από την μία η παρατεταμένη οικονομική κρίση που έγινε ακόμη πιο βαθιά λόγω της οικονομικής ύφεσης που επέφεραν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του covid από την άλλη η ενεργειακή κρίση που έρχεται να βαρύνει ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά.

Πιστοί στην δέσμευσή μας να είμαστε δίπλα στον συνάδελφο, προτείναμε ως Δ.Σ. την χορήγηση ενός εκτάκτου οικονομικού βοηθήματος, σε όλα τα μέλη μας, 1.000 Ευρώ για το έτος 2022 και 1.000 για το έτος 2023. Αυτό το ΕΟΒ προβλέπεται από τον νέο Κανονισμό του ΕΛΕΜ, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και είναι αυτονόητο ότι δίνεται με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτόν.

Όλο αυτό το διάστημα, είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με την εταιρεία Prudential του κ. Μαργιού και την επιστημονική του ομάδα, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί για την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να λάβουν υπόψιν τους κατά την εκπόνηση της αναλογιστικής μελέτης που θα ξεκινήσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, τα νέα στοιχεία που θα προκύψουν από την υλοποίηση της απόφασης.

Σε συνεργασία τόσο με την Επενδυτική Επιτροπή όσο και με τους διαχειριστές του Χαρτοφυλακίου μας (Πειραιώς ΑΕΔΑΚ) έχει ήδη αποφασισθεί η βέλτιστη διαδικασία για την ρευστοποίηση αξιών ώστε να συμπληρωθεί το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του Έκτακτου Οικονομικού Βοηθήματος και έχουν ήδη γίνει οι απαιτούμενες ενέργειες από την Διαχειριστική Επιτροπή του ΕΛΕΜ βάσει των αρμοδιοτήτων της.

Εν όψει όλων των ανωτέρω, με αφορμή την διαδικασία καταβολής του έκτακτου βοηθήματος, θα γίνει και μία έγκυρη και ασφαλής επικαιροποίηση των καταστάσεων των μελών. Κατά το πρώτο διαδικαστικό στάδιο της υποβολής και συγκέντρωσης των αιτήσεων για την χορήγηση του επιδόματος, θα γίνει επικαιροποίηση και επιβεβαίωση της ιδιότητας του μέλους από όλους, με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών ανά κατηγορία μέλους (τακτικά, έκτακτα). Διευκρινίζεται ότι το ΕΟΒ θα χορηγηθεί σε όσους είχαν την ιδιότητα του μέλους στις 19/5/2022 σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ. που έχουν ακολουθηθεί όλα αυτά τα χρόνια.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ξεκινήσει τις αμέσως επόμενες ημέρες και θα ολοκληρωθεί σε διάστημα ενός μηνός. Θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. (www.typate.gr) τα έντυπα αιτήσεων ανά κατηγορία μέλους μαζί με ακριβείς οδηγίες για την συμπλήρωση και την διαδικασία υποβολής. Το κάθε μέλος αφού συμπληρώσει την αίτηση θα την αποστείλει (μαζί με τα έγγραφα επιβεβαίωσης ιδιότητας μέλους), ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα υποδειχθεί ή ταχυδρομικά στην έδρα του Ταμείου (3ης Σεπτεμβρίου 43α ). Οι αιτήσεις θα ελεγχθούν από τις υπηρεσίες του Ταμείου προκειμένου να συνταχθεί ο πίνακας δικαιούχων, βάσει του οποίου θα γίνει η πίστωση του ποσού στους δικαιούχους.

Αυτή τη φορά κρίθηκε σκόπιμο και επιβεβλημένο το έκτακτο οικονομικό βοήθημα να συνδυαστεί με μία έκτακτη εφάπαξ εισφορά, ύψους 60 (εξήντα) Ευρώ ανά μέλος. Η εισφορά αυτή είναι πολύ μικρή αν αναλογιστεί κανείς ότι τα μέλη μας δεν έχουν καταβάλει εισφορές για 10 έτη, ενώ έχουν αποφασισθεί ήδη δύο έκτακτες οικονομικές παροχές. Η εφάπαξ αυτή εισφορά θα υπολογισθεί – όπως και οι παροχές που έχουν ήδη χορηγηθεί – στην αναλογιστική μελέτη που θα καθορίσει τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις των μελών μας. Διότι θα προκύψουν και υποχρεώσεις και αυτό πρέπει να είναι σε όλους ξεκάθαρο.

Με την ευκαιρία της υλοποίησης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 19ης Μαΐου 2022 επισημαίνουμε την κοινή διαπαραταξιακή δέσμευσή μας για την επαναλειτουργία του κλάδου υγείας. Προχωράμε  σταδιακά και ήδη έχουν λάβει χώρα οι  πρώτες δράσεις,  με εξαιρετική επιτυχία και ανταπόκριση  από τα μέλη μας. Οι ενέργειες μας συνεχίζονται με πρώτο βήμα έως τον Ιανουάριο του 2023 να μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας τουλάχιστον στις βασικές ειδικότητες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και σε συνεργασία με την ΟΑΤΥΕ και σε Πάτρα και Ηράκλειο και ακολούθως προχωράμε με στόχο  την ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη.

Εστιάζουμε στη συνολική επαναλειτουργία των κλάδων με βιωσιμότητα του Ταμείου σε βάθος χρόνου με  τρόπο δίκαιο, δημοκρατικό, νόμιμο και επωφελή για όλα τα μέλη μας.

Προς την κατεύθυνση αυτή:

  • Προχωράμε στο επόμενο – μετά την σύνταξη του ερωτηματολογίου – στάδιο της αναλογιστικής μελέτης που είναι η συγκέντρωση προτάσεων από τους αρμόδιους φορείς. Για τον σκοπό αυτό θα αποστείλουμε μία τελευταία υπενθύμιση προς όλους όσους έχουμε αρχικώς απευθυνθεί να μας αποστείλουν τις προτάσεις τους με καταληκτική ημερομηνία τον Ιανουάριο του 2023.
  • Παράλληλα θα αναθέσουμε στην εταιρεία Prudential την εκπόνηση της αναλογιστικής μελέτης, υπογράφοντας την σχετική σύμβαση. Σημειώνουμε ότι η σύμβαση που είχαμε με την εταιρεία αφορούσε την σύνταξη του ερωτηματολογίου – που έχει ολοκληρωθεί – και την συγκέντρωση των προτάσεων – που αφορά δικές μας ενέργειες. Οπότε πρέπει να προχωρήσουμε και στο επόμενο στάδιο που είναι η ανάθεση της εκπόνησης της αναλογιστικής μελέτης – η οποία μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα σενάρια, ανάλογα με τις προτάσεις που θα κατατεθούν και θα θέσουμε υπόψιν του αναλογιστή.
  • Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναλογιστικής μελέτης, περί τις αρχές Μαρτίου 2023 θα συγκαλέσουμε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ώστε να ενημερώσουμε τα μέλη μας, να γίνουν οι απαραίτητες εγκρίσεις διαδικασιών και να αποφασισθούν οι βασικές γραμμές και στόχευση για τις τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού και των Κανονισμών του Ταμείου.
  • Για το έργο της τροποποίησης Καταστατικού και Κανονισμών το επόμενο χρονικό διάστημα (μετά τις γιορτές), θα συγκληθεί η νέα επιτροπή καταστατικού που θα ορισθεί, η οποία θα συνεχίσει τις εργασίες για την τροποποίηση καταστατικού και κανονισμών. Ήδη έχει γίνει μία πολύ σημαντική πρόοδος (περίπου το 80% του έργου έχει ολοκληρωθεί) αναμένουμε όμως την ολοκλήρωση της αναλογιστικής μελέτης για να δούμε ποιες ακόμα διατάξεις πρέπει να τροποποιηθούν. Αυτές θα προκύψουν τόσο από την αναλογιστική όσο και από τις αποφάσεις της Έκτακτης Γ.Σ. που θα συγκαλέσουμε τον Μάρτιο του 2023.
  • Θέτουμε από τώρα ως χρονικό ορίζοντα για την σύγκληση της Καταστατικής Γ.Σ. τον Μάιο του 2023 ώστε να υπάρχει χρόνος για την διενέργεια των πανελλαδικών ψηφοφοριών που απαιτούνται τον Ιούνιο του 2023.
  • Παράλληλα συνεχίζουμε και όλες τις διαδικασίες και ενέργειες που έχουν αποφασισθεί για την επαναλειτουργία του κλάδου υγείας.

Πιστοί στις δεσμεύσεις μας, με υπευθυνότητα, νομιμότητα, σοβαρότητα και δικαιοσύνη συνεχίζουμε το έργο για την επαναλειτουργία του Ταμείου. Η καταβολή του ΕΟΒ, που έρχεται σε μία δύσκολη χρονική συγκυρία,  είναι η αφετηρία της νέας πορείας του Ταμείου που μέσα από την αναβίωση των κλάδων του (υγείας, βοηθημάτων), με βιωσιμότητα και αλληλεγγύη θα είναι δίπλα σε όλα τα μέλη και τις οικογένειές τους.

 

Για το Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Ι. ΓΚΡΙΖΩΤΗΣ                                                                     Γ. ΚΟΥΚΑΚΗΣ